IDI Spell Checker

Професионален правописен и пунктуационен коректор за Windows.


Версия 23.03.30   |   Лиценз: 650 лв.
Текст въвеждате в десния панел, грешките се оцветяват в червено, като списък с предложения за корекция се показва в левия панел. Корекцията става, като кликнете в левия панел някое от верните предложения. Може да проверите .txt файл (ANSI или UTF8), като го пуснете в десния панел или го отворите от менюто. При включена отметка "Клипборд" програмата проверява автоматично копиран в клипборда текст (например от сайт).
Словоформената база от 192 хиляди основни форми е най-пълната и изчистена от грешки кодификация на съвременния български език и е сверена с "Официалния правописен речник" на БАН от 2012 г. и "ОПРБЕ. Глаголи" от 2016 г.

© IDI Spell Checker 2009 – 2023 от Ивайло Д. Иванов