IDI Spell Checker

Професионален правописен и пунктуационен коректор за WindowsПълна версия 20.08.12   |   Лиценз: 599 лв.
30-дневна тестова версия.
Стандартна версия 20.08.12
30-дневна тестова версия. Без допълнителните модули, базата с ударения, честотната база и пр.
Текст въвеждате в десния панел, грешките се оцветяват в червено, като списък с предложения за корекция се показва в левия панел. Корекцията става, като кликнете в левия панел някое от верните предложения. Може да проверите .txt файл (ANSI или UTF8), като го пуснете в десния панел или го отворите от менюто. При включена отметка "Клипборд" програмата проверява автоматично копиран в клипборда текст (например от сайт).
Словоформената база от 185 хиляди основни форми е най-пълната и изчистена от грешки кодификация на съвременния български език и е сверена с Официалния правописен речник на БАН от 2012 г.
© IDI Spell Checker 2009 – 2020 от Ивайло Д. Иванов