IDI Spell Checker

Професионален правописен и пунктуационен коректор за Windows.


Стандартна версия 22.11.27   |   Лиценз: 250 лв.

30-дневна тестова версия

Пълна версия 22.11.27  (вече не се предлага)
Текст въвеждате в десния панел, грешките се оцветяват в червено, като списък с предложения за корекция се показва в левия панел. Корекцията става, като кликнете в левия панел някое от верните предложения. Може да проверите .txt файл (ANSI или UTF8), като го пуснете в десния панел или го отворите от менюто. При включена отметка "Клипборд" програмата проверява автоматично копиран в клипборда текст (например от сайт).
Словоформената база от 192 хиляди основни форми е най-пълната и изчистена от грешки кодификация на съвременния български език и е сверена с "Официалния правописен речник" на БАН от 2012 г. и "ОПРБЕ. Глаголи" от 2016 г.

© IDI Spell Checker 2009 – 2022 от Ивайло Д. Иванов