IDI Dictionary повече не се предлага като самостоятелен продукт. Наличен е като модул в пълната версия на IDI Spell Checker.